Friday, November 9, 2012

ဖယ္ဒရယ္ စနစ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ရန္လို


တိုင္းရင္းသား တန္းတူေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္က်င့္သုံးမည္ ဆိုပါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား က ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္မလိုဘဲ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ က်င့္သုံးႏိုင္မည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းတခု ေရး ဆြဲရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း က ကုိယ္စားလွယ္ တခ်ဳိ႕ကုိ တာ၀န္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အထက္ပါ အတိုင္း တုံ႔ျပန္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၏ ကြတ္ခိုင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) မွ ေဒၚနန္း၀ါႏုတို႔အား တာ၀န္ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

အသစ္ေရးဆြဲမည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒၾကမ္းဟူ၍ အတိအက် မဟုတ္ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ ကုိယ္စားျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးတီခြန္ျမတ္ ယခင္က တင္သြင္းထားသည့္အဆိုႏွင့္၎ ကိုယ္တိုင္တင္သြင္းခဲ့ ေသာ အဆိုတို႔အေပၚ အေျခ ခံ၍ ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚနန္း၀ါႏုက ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာသည္။

“ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဖို႔ အဆိုတခု က်မ တင္ခဲ့တာနဲ႔ ဦးတီခြန္ျမတ္ တင္သြင္းထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ရေရး အဆိုေတြ အေပၚ အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲမွာပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ “တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အ ခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သည့္ ဥပေဒ တရပ္ျပဌာန္းေရး” အဆိုကို ဇူလိုင္လ တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသးသည္။

၎၏ အဆိုသည္ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကုိသာ အေျခခံတင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား အားလုံးအတြက္ အဓိက် အေရးပါသည့္ တန္းတူေရး၊ ဥပေဒ ျပဳေရး၊ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စသည္တို႔ ပါ၀င္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုက ႏွစ္သက္မႈ မရွိၾကေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ၏ ဇယား ၂ ကုိ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲေပးရန္ သူရ ဦးေရႊမန္းက လမ္းညႊန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဇယား ၂ တြင္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသ အစိုးရတို႔ အား ဥပေဒျပဳ ေရးအ တြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တခ်ဳိ႕ေပးထားသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံပါ အခ်က္ေတြ ကုိယ္တိုင္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိလို႔ဘဲ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာပါ၊ အဲဒီအေပၚမွာ ထပ္ၿပီး အေျခခံ ေရးဆြဲမယ္ဆိုေတာ့ ဘာမွထူးမွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဇိုဇမ္ က ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာ သည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံ၏ ဇယား ၂ ၌ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသ အစိုးရမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥတခ်ဳိ႕သာ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ထို ဇယားကို အေျခခံ႐ုံႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မူ ျဖစ္မလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ မွ တိုက္႐ုိက္ ခန္႔အပ္သည့္ကိစၥႏွင့္တျခား ေသာ ျပင္ဆင္စရာ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာ ရွိေသးေၾကာင္း ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD )ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္၊ တိုင္း အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္လည္း ထိုေဒသ၌ အမ်ားစု ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ ဖြဲ႔ခြင့္မရေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ေဒသတြင္းထြက္ကုန္ သဘာ၀ သယံဇာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း အျပည့္ အ၀ စီမံလုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ မရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ေသးေၾကာင္း ၎ က ဆက္ေျပာ သည္။

“ဇယား ၂ မွာပါတာက၊ ဥပမာ- စည္ပင္ အခြန္ေကာက္ခြင့္တို႔၊ သတၱဳဆိုလည္း ရွာေဖြခြင့္၊ တူးေဖာ္ခြင့္ မရွိဘဲ ခြဲစိပ္ခြင့္ လို႔သာ ေရးထားေတာ့ ဘာမွ မယ္မယ္ရရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတာမ်ဳိး မရွိဘူး”ဟု ဦးေအးသာေအာင္ က ဆိုသည္။

ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲမည့္အစား ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ မ်ားကုိသာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ သင့္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။ ဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ လည္း တိုင္းရင္းသား အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးကုိ တကယ္ေဆာင္ရြက္လိုပါက ျပင္ဆင္စရာ ဥပေဒမ်ားကုိသာ လုပ္ေဆာင္ ေပး သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္ပုံ၏ အခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္း လက္နက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တို႔ က အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္ တြင္ အသစ္ေရးဆြဲမည့္ ဥပေဒၾကမ္း ကိစၥ ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုလ အတြင္း က်င္းပမည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ ညီလာခံ တြင္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး၊ စစ္မွန္ သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေပၚထြန္းေရး ကိစၥကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီက တရား၀င္ ေျပာဆိုထားသည္။

ထို႔အတူ ဖက္ဒရယ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မိတ္ေဆြ ၁၀ ပါတီႏွင့္အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတို႔ ေတြ႔ဆုံးစဥ္ကလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသးသည္။ ဖက္ဒရယ္ စနစ္တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥသည္ လည္း လႊတ္ေတာ္ကသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္း က ေျပာဆို ထားသည္။

ဧရာ၀တီ

Thursday, November 8, 2012

၅၇ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔(ယေန႔)တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၅၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ ေန႔ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔မနက္ ၇နာရီမွ ၈နာရီခြဲအထိအမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ရွိ ျပည္နယ္ (သီရိ)ကြင္း၌ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။၎ဖြင့္ပြဲတြင္ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (DKBA)ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ လူပရိႆတ္ေပါင္း ၆၀၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းခ်စ္လိႈင္က “ဒီႏွစ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တက္ေရာက္လာၾကပါ တယ္။ အခုလိုမ်ဳိး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလမွာ အဝင္အထြက္ေတြ ရလာၾကၿပီးဆိုေတာ့ KNU မိသားစုေတြ အကုန္လံုး ထင္သာျမင္ သာ လာေနၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္”ဟု သူက ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကရင္ျပည္နယ္ပြဲကို ယေန႔ညမွ စတင္၍ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔အထိ ငါးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖ်ာ္ ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားအရ ကရင္ဇာတ္၊ ျမန္မာဇာတ္၊ ျခင္းလံုး၊ လက္ေဝွ႔ပြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကရင္႐ိုးရာဒံုးအကၿပိဳင္ပြဲမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျပဳ လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ျပခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းႏွင့္ ေစ်းပြဲေတာ္မ်ားကိုလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ ယခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုႏွစ္ ျပည္နယ္ပြဲတြင္ ေကာ့ကရိတ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ ျမဝတီႏွင့္ က်န္ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ဒံုးအ ဖြဲ႔ ၁၃ဖြဲ႔ရိွၿပီး ယင္းဒံုးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီအတြက္ ျပည္နယ္ အစိုးရက ၅ရက္အတြင္း စားစရိတ္အတြက္ က်ပ္ ၅သိန္း ေထာက္ပံ့ေပး သည္ဟု ဦးစိုင္းခ်စ္လိႈင္က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ဖိုးခြါးေလး (ေကအိုင္စီ)

Wednesday, November 7, 2012

စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရန္ အစိုးရႏွင့္ KNU ကို ေဒသခံမ်ား တိုက္တြန္း

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) တို႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ေဒသခံ ကရင္ျပည္နယ္လူထုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ “လူထုဆံုရပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ” က တိုက္တြန္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၂၇ ရြာမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္က ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္ (ဓာတ္ပံု – လူထုဆံုရပ္)


ယင္းေကာ္မတီက အစိုးရႏွင့္ KNU တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ စီမံကိန္း၊ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ဓာတ္သတၳဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔ကို ႏွစ္ဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဆဲကာလတြင္ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး လူထုအတြက္ အကာအကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒ တိတိက်က် ရွိမွ အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးတာက ဘယ္လိုမွန္း မသိေသးဘူး၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ထိုးဝင္လာေနတယ္။ အခု လုပ္ေနတာေတြကလည္း ေဒသခံေတြအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္၊ အာမခံခ်က္မွ မရွိဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုေတြ အက်ဳိးခံစားခြင့္နဲ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈေတြအတြက္ တိုက္တြန္းတာပါ” ဟု လူထုဆံုရပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ၏ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ ေစာဖိုးခ်ဳိက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ယခုအခါ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ တပ္မဟာ (၁)၊ (၃) ႏွင့္ (၆) တို႔တြင္ ခေနာက္စိမ္း အပါအဝင္ ဓာတ္သတၳဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရ၊ KNU တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တိုးျမွင့္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒသခံတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမမ်ားကိုလည္း မတန္တဆ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းေပးရေၾကာင္း၊ မူလက ဓာတ္သတၳဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူအင္အား အသံုးျပဳသည့္အတြက္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တူးေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္လာသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွာလည္း အလုပ္ကိုင္ရရွိမႈ နည္းပါးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၂၇ ရြာမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္က ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ KNU ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

“စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲသည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရွိေစရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သို႔သည္ လူထုလူတန္းစားသို႔ ပါဝင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရပါမည္” ဟု ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္သူ ေစာလူဘားမႉး ကလည္း ေျပာဆိုထားသည္။

“လူထုဆံုရပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ” အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းလူထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈပါက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလပိုင္းကလည္း KNU ထံ အခြန္ေဆာင္၍ ဖာပြန္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ သထံုခ႐ုိင္အၾကား၌ တူးေဖာ္ေနေသာ ခေနာက္စိမ္း လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးၿခံမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ကာယကံရွင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက တိုင္ၾကားလာသျဖင့္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို ရပ္ဆိုင္းေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဓာတ္သတၳဳ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာခ႐ုိင္မ်ားကို KNU သတၳဳတြင္းဌာနက လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အဝ ေပးထားၿပီး ခ႐ိုင္ေခါင္း ေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ညွိႏိုင္းလုပ္ေဆာင္သည္ဟု သိရသည္။

KNU ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ တပ္မဟာ ၇ ခုထဲမွ တပ္မဟာ (၁) တြင္ ခေနာက္စိမ္း၊ (၂) ႏွင့္ (၃) တို႔တြင္ ေရႊထြက္ရွိၿပီး၊ (၄) တြင္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ (၅) တြင္ ခေနာက္စိမ္းႏွင့္ ေရႊ၊ (၆) တြင္ ခေနာက္စိမ္းႏွင့္ (၇) တြင္ သြပ္ သတၳဳ အမ်ဳိးအစားမ်ား ထြက္ရွိေၾကာင္း KNU သတၳဳတြင္းဌာန နီးစပ္သူမ်ားႏွင့္ ထိုေနရာမ်ားကို ေလ့လာေနေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အဖြဲ႔မ်ားထံမွ ဧရာဝတီက စံုစမ္း သိရွိရသည္။

စီမံကိန္းအႀကီးစားျဖစ္ေသာ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားလည္းရွိၿပီး လတ္တေလာတြင္ တပ္မဟာ (၆) ဒူးပလာယာခ႐ုိင္တြင္ ခေနာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ရွာေဖြမႈ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ေနသကဲ့သို႔ ေညာင္ေလးပင္ ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ တပ္မဟာ (၃) နယ္ေျမတြင္လည္း ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

KNU အေနျဖင့္လည္း စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္သတၳဳ တူးေဖာ္ေရးကိစၥမ်ားကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေပ။ ထို႔အတူ အစိုးရသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟာဗ်ဴဟာကို အသံုးခ်ကာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးထက္ စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု “လူထုဆံုရပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ” က စြပ္စြဲေျပာဆိုထားသည္။

ယခုအခါ KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ပဏာမ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရထားၿပီးျဖစ္ကာ ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။