Tuesday, June 1, 2010

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားလည္း ေလ်ာ္ေၾကးခံစားခြင့္ရိွ

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့သူမ်ားအား ထိုင္းအစိုးရက အကူအညီေပးရာတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လမွ ေမလအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရာထူးမွအဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည့္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္တရာကို ေထာက္ခံသည့္ အက်ႌအနီဝတ္ ဆႏၵျပသမားမ်ားေၾကာင့္ ဝင္ေငြႏွင့္စီးပြားေရး ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရေသာ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ထိုင္းအစိုးရက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားလည္း ပါဝင္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေခတ္ၿပိဳင္မွ စုံစမ္းသိရိွရသည္။

ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းေလွ်ာက္လႊာ သြားေရာက္တင္ခဲ့သူ ကိုဘိုဘိုေဇာ္က “က်ေနာ့္ကို သူေဌးကေျပာတယ္။ သူမ်ားေတြ (၂) လစာ ေလ်ာ္ေၾကးေဖာင္ သြားတင္ေနၾကတယ္။ မေန႔က ေနာက္ဆံုးဆိုတာနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ပတ္စပို႔ေကာ္ပီ၊ သူေဌးဆိုင္လိပ္စာ၊ မွတ္ပံုတင္ေကာ္ပီေတြနဲ႔ မေန႔က သြားတင္လိုက္တယ္။ လခကေတာ့ တလ (၁၂,၅၀၀) ဆိုေတာ့ ႏွစ္လစာ (၂၅,၀၀၀) တင္ထားတယ္။ သူတို႔ေျပာတာက (၂) ရက္ (၃) ရက္ေနရင္ တီဗီြကေန ဘယ္သူေလ်ာ္ေၾကးရတယ္ဆိုတာ ေၾကညာေပးမယ္တဲ့။ အလုပ္ရွင္ေတြကေတာ့ (၄) ရက္ေန႔လား၊ (၅) ရက္ေန႔လားမသိဘူး ေနာက္ဆံုးတင္ရမယ္တဲ့” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္သည္ ဧၿပီ (၂၇) ရက္၌ က်င္းပေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အက်ႌနီ၀တ္မ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရာခ်ပရာေဆာင္လမ္းဆံုႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနၾကသည့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အကူအညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအစီအစဥ္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္မွ ဘတ္ေငြ (၅) ဘီလီယံကို အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (၂,၀၀၀) ခန္႔အား ဘတ္ေငြ (၃) သန္းအထိ ေငြေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေငြေခ်း အတိုးႏႈန္းထားမွာလည္း အလြန္သက္သာမည္ျဖစ္ၿပီး တႏွစ္အတြင္း ေငြျပန္ဆပ္ရန္ မလိုဘဲ ေခ်းေငြကာလမွာ သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ၂၀၁၀ စက္တင္ဘာလအထိ (၆) လတိတိ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

အလယ္အလတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးသူမ်ားအတြက္ အစိုးရအိမ္ရာဆိုင္ရာဘဏ္မွ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ကူညီမည္ျဖစ္ကာ ဆႏၵျပပြဲေၾကာင့္ အေႂကြးတင္ေနသည့္ တသီးပုဂၢလမ်ားအား အခ်က္ (၃) ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ကူညီသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားမွာ လစဥ္အတိုးကို အရစ္က်ေပးသြင္းေစၿပီး (၁၀၀) ဘတ္ထက္မနည္း ေပးသြင္းရမည္။ ပထမႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္မ်ားတြင္ အတိုးႏႈန္းထားသည္ (၂) ရာခုိင္ႏႈန္းရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တတိယႏွစ္မွ ကန္ထ႐ိုက္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည္အထိ (၁) ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ေရရွည္အေႂကြးေပးစနစ္ကို တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ အရစ္က် ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဇြန္ (၃၀) ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

လိုအပ္ေသာ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိလိုပါက ေဖာက္သည္ဆက္ဆံေရးဌာန၊ အစိုးရအိမ္ရာဆိုင္ရာဘဏ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ (၀၂-၆၄၅၉၀၀၀) သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားသည္ လူမႈဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ လုပ္သား (၃.၅) ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္ (၅) ရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္ဝင္ထားပါက ဘတ္ေငြ (၁၅,၀၀၀) ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထည့္ဝင္ထားျခင္းမရွိေသာ သာမန္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဘတ္ေငြ (၇,၅၀၀) ကို (၂) လစာ ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ အႏွိပ္ခန္း အလုပ္သမမ်ား) တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ခံစားခြင့္အတြက္လည္း အလုပ္သမားအေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕က ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွေနၾကသည္။


ေခတ္ျပိဳင္မွကိုးကားသည္။။

ယာယီပတ္စပို႔မ်ား ထိုင္းဘက္တြင္ ထုတ္ေပးရန္ ညိႇႏိႈင္း

ယာယီပတ္စပို႔ ထုတ္ေပးေရး႐ံုးမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနၿပီဟု ရေနာင္းခ႐ိုင္ဝန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ရွိခဲ့ေသာ အခက္အခဲႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ရေနာင္းခ႐ိုင္ဝန္ မစၥတာ ဝမ္ခ်တ္ေဝါင္ခ်ဳိင္းခ်နာက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေမ (၂၈) Nation Channel တြင္ သတင္းေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဆင့္္ေပါင္း (၂၅) ဆင့္ရိွၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေပြလီသည့္အျပင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွလည္း လုပ္ေဆာင္မႈ ေႏွးေကြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္တြင္ ႐ုံးဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည့္ အေနအထားမ်ား ရိွလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါက စိစစ္ေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ဝမ္ခ်တ္ေဝါင္ခ်ဳိင္းခ်နာက သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က “ယခင္ကာလက အဓိကအခက္အခဲကေတာ့ ထိုင္း၊ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွာ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီၿပီး အဆင့္မ်ားစြာပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးျပဳမႈ စနစ္ေၾကာင့္ပါ။ ဒါေပမယ့္လို႔ အဓိကက်တဲ့အခ်က္က ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြသာ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္အျခမ္းမွာ အေျခစိုက္႐ံုးေတြ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဒီအခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့ဆင္းသြားမွာပါ။ ေနာက္ထပ္အဓိက က်တာတခုကေတာ့ ဒီဟာကို ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္ကို ဗဟိုအစိုးရေတြကေန တိုက္႐ိုက္မခ်ဳပ္ကိုင္ဘဲ ခ႐ိုင္ေဒသ အာဏာပိုင္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရင္ ပိုေကာင္းလာမွာပါ။ အရင္တုန္းကဆိုရင္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ဗဟိုအာဏာ ပိုင္ေတြကို တင္ျပရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္ကိုေႏွးေကြးေစၿပီး တေန႔မွ (၄၀၀) ခန္႔သာ ၿပီးစီးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ (၁.၅) သန္းရွိတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြဟာ ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲရွိပါတယ္” ဟုဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ေမ (၂၇) ရက္တြင္္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ျပဳလုပ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေန ရွင္းလင္းပြဲ၌လည္း ေမ (၂၆) ရက္ေန႔အထိ စင္တာ (၃) ခုမွ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (၉၀,၉၁၈) ဦးသာ ထုတ္ေပးရေသးေၾကာင္း သိရၿပီး မၾကာခင္ကာလအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံတဘက္ကမ္း ရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္ ယာယီပတ္စပို႔ ထုတ္ေပးေရးစင္တာကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္က အစီရင္ခံသည္။

ရေနာင္းၿမိဳ႕၌ ယာယီပတ္စပို႔ ထုတ္ေပးေရး႐ံုးကို လာမည့္ဇြန္ (၆) ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု သိရိွရၿပီး ႐ံုးအေဆာက္အဦကို ဘန္ကလင္းဘက္တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရေနာင္းၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔ (IOM) ၏ ဧၿပီ (၂၇) ရက္ အစီရင္ခံစာအရ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းထားသူေပါင္း (၈၂၂,၀၉၃) ဦးရိွၿပီး ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိထားသူ အေရအတြက္မွာ (၇၁,၃၉၀) ဦး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ယမန္ႏွစ္က ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားဦးေရမွာ (၁.၁) သန္းရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္အထိ လက္မွတ္သက္တမ္း ျပန္လည္ တိုးခြင့္ျပဳခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား (၈) သိန္းေက်ာ္သာ သက္တမ္းဆက္ခဲ့ၿပီး (၃) သိန္းခန္႔မွာ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္သို႔ ထပ္မံကူးေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးျပန္ပို႔မည္ဟု ထိုင္းအစိုးရက တရားဝင္ေၾကညာထားေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဦးေရ စုစုေပါင္း (၂) သန္းခန္႔ရွိမည္ဟု အလုပ္သမားအေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားမွ ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ေခတ္ျပိဳင္မွကိုးကားသည္။။