Tuesday, June 21, 2011

OKRSO ရက္စြဲမ်ားအပိုင္း(၁)

Monday, June 20, 2011

OKRSO ရက္စြဲမ်ားအပိုင္း(၁)


2011 ဇြန္လ(14)ရက္မွာ ျပည္ပေရာက္ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ လူမွဳေစာင့္
ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့ OKRSO အဖြဲ ့ရဲ ့သက္တမ္းဟာ 19-ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။အဖြဲ ့အ 
စည္းနဲ ့ပါတ္ သက္ၿပီး အမွတ္ရစရာေတြ၊ေျပာခ်င္တာေလးေတြေတာ့ 
က်မရဲ  ့ရင္ထဲမွာအျပည့္ပါဘဲ။အဖြဲ ့အစည္းတဖြဲ ့ဟာ19-ႏွစ္ၾကာဆက္လက္
ရပ္တည္ႏုိင္တယ္၊ ျပည္သူ ့ အက်ိဳးေတြကုိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္
ဆုိတာလည္းအဖြဲ ့အစည္းမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ ေပးဆပ္မွဳ၊ 
စြန္ ့လြတ္အနစ္နာ ခံမွဳေတြရဲ ့သက္ေသပါဆုိရင္လည္း မွား မယ္မထင္ပါ။

OKRSOအဖြဲ ့ ျဖစ္ေပၚလာရတာလည္းသမုိင္းရဲ ့ေတာင္းဆုိခ်က္ေၾကာင့္လုိ ့
ဆုိရမွာပါ။ ျမန္မာျပည္ရဲ ့ ရွည္လ်ားတဲ့ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက
မိမိတုိ ့ရဲ ့ေနရပ္ဌာေနေတြကုိစြန္ ့ခြါၿပီး အသက္လုံၿခဳံရာ(သုိ ့) ေရၾကည္ရာမ်က္
ႏုရာကုိထြက္ခြါသြားၾကရတယ္။    ျပည္တြင္းစစ္ကါလတေလွ်ာက္ရန္သူ
မဟာဗမာစစ္အုပ္စုကက်မတုိ ့ကရင္လူမ်ိဳးကုိ ၊အဓိကပစ္မွတ္ထားၿပီး
ယုတ္မာမွဳနည္းေပါင္းစုံသုံးထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္က
ရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုထြက္ေျပးၾကရၿပီးတခ်ိဳ ့ဆုိနယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမွာ
တခ်ိဳ ့ဆုိအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေနရာအႏွံ ့မွာ တရားမ၀င္ေရြ ့ေျပာင္းအလုပ္
သမားဘ၀နဲ ့အသက္ ဆက္လက္ရွင္သန္ဖုိ ့အတြက္မ်က္ႏွာငယ္
စြာဘ၀ကုိရုန္း ကန္ၾကရတယ္...

တရားမ၀င္ေရြ့ေျပာင္းအလုပ္သမားအေနနဲ ့အမ်ားစုကေတာ့ ထုိင္းႏုိ္င္ငံ
အတြင္းပုိင္းကုိေရာက္လာၾကတယ္။ ဘ၀အာမခံခ်က္မရွိ၊ တရား၀င္ေန
ထုိင္ခြင့္လည္းဘာအေထာက္အထားမွမရွိတဲ့အတြက္ က်ားေၾကာက္လုိ ့ 
ဆင္ႀကီးကုိး၊ဆင္ႀကီးက်ားထက္ဆုိးနဲ ့အျဖစ္နဲ ့ထပ္မံရင္ဆုိင္ၾကရျပန္တယ္။
ထုိင္းႏုိင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံလုိ ့ဆုိေပမဲ့လူ ့အခြင့္အေရးတုိ ့၊လူသားခ်င္း
စာနာတာတုိ ့ ဘာမွမယ္မယ္ရရျပစရာမရွိပါဘူး။တရားမ၀င္ေရြ ့ေျပာင္း
အလုပ္သမားေတြ ကုိ တခါတေလၾကက္ခေလး၊ငွက္ခေလးလုိဘဲသေဘာ
ထားၾကတယ္၊၊တခ်ိဳ ့ဆုိအေရာင္းစားခံရ၊အသတ္ခံရ.အႏုိင္က်င့္ေစာ္
ကါးခံရနဲ ့ဒုကၡမ်ိဳးစုံရင္ဆုိင္ၾကရတယ္။

ဒီဒုကၡေရာက္တဲ့လူေတြကုိ ကူညီေျဖရွင္းဖုိ ့အတြက္အဖြဲ ့အစည္းတဖြဲ ့ရွိ
သင့္တယ္ဆုိတဲ့အသိ၊“ကုိယ့္လူမ်ိဳးေတြႀကံဳေတြ ့ေနရတဲ ့ဒုကၡေတြကုိကုိယ္ 
သာမကူညီရင္ ဘယ္သူမွကူညီမွာမဟုတ္ဘူး”ဆုိတဲ ့အသိနဲ ့အမ်ိဳးသားေရး
တာ၀န္အမ်ိဳးသားေရးအသိစိတ္ဓါတ္ရွိတဲ့၊OKRSOအဖြဲ ့ကုိစတင္တည္္ေထာင္
ခဲ့တဲ့ အကုိၾကီး၊အမႀကီးေတြက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ 

အဖြဲ ့အစည္းတည္ေထာင္တဲ့အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အေၾကာင္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းပုိင္းေဒသေတြမွာေရာက္ရွိေနတဲ ့
ကရင္လူမ်ိဳးေတြကုိ လူမွဳေရးအကူအညီေပးဖုိ ့ပါဘဲ။ဒါေပမဲ ့တကယ္တမ္း
လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာၾကေတာ့...တကယ္လူမွဳေရးအကူအညီေတြ
လုိအပ္ေနတဲ့ ဘယ္လူမ်ိဳး၊ ဘယ္ဘာသာ၀င္ေတြမဆုိ လက္လွမ္း
မွီသေလာက္အတတ္ႏုိင္ဆုံး လူမွဳေရးအကူအညီေပးသြားၾကတယ္။ 

အဖြဲ ့အစည္းစတည္ခါစက လူမွဳေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အဓိကထား
လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ ့ေခတ္ကါလရဲ ့အေနအထားအရ 
အမ်ိဳးသားေရး၊ပညာေရး၊ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳ ေဖၚထုတ္ျမွင့္
တင္ထိန္းသိမ္းေရး အလုပ္ေတြပါလုပ္ေဆာင္လာရတယ္.။
ေခတ္စနစ္ဆုိးေၾကာင့္စီးပြားေရးခၽြတ္ၿခဳံက်လာတာနဲ ့အမွ် မ်ိဳးဆက္သစ္ 
လူငယ္ ေတြလဲ ပညာကုိေကာင္းစြာမသင္ယူရဘဲ၄င္းတုိ ့ရဲ ့ မိသားစု
စား၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပေရးအတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အိမ္ေဖၚအလုပ္၊
ေအာက္ေျခအလုပ္ၾကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကရတယ္။
အခ်ိဳ ့ဆုိရင္ ပညာေရးတပုိင္းတစ နဲ ့အရြယ္မတုိင္ခင္ ဘ၀တုိက္ပြဲကုိ
ဆင္ႏႊဲၾကရတယ္။ က်မတုိ ့ကရင္အမ်ိဳးသမီးေတြ အိမ္ေဖၚအလုပ္ေတြ၀င္
လုပ္ရတာမ်ားေတာ့ အိမ္ေဖၚအလုပ္မွန္သမွ် “မုေနာ္”အလုပ္လုိ ့ 
၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ(မဲေဆာက္ၿမိဳ ့နဲ ့နီးနားေဒသ တ၀ုိက္မွာ)
ေခၚေ၀ၚၾကတာခုထိပါဘဲ။
 
ကုိယ့္ရပ္ကုိယ့္ရြာမွာ မ်က္စိပိတ္နားပိတ္နဲ ့ေနရ၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ႏုိင္ငံေရး
ဆုိတာလဲစိတ္မ၀င္စားအား၊ ပညာေရးမွာ ပုိၿပီးအလွမ္းေ၀းတဲ့အေနအထား
မွာရွိေနေတာ့...တခ်ိဳ ့ပညာေရးကုိဆက္လက္သင္ယူခ်င္ေသးတဲ့သူ 
ေတြအတြက္OKRSO အဖြဲ ့အေနနဲ ့ကူညီေပးခဲ့တာ 98 ခုႏွစ္ကေန ယေန ့
ထိပါဘဲ.။အပါတ္စဥ္သင္တန္း(ပညာေရး၊ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း) အခ်ိန္ျပည့္
ကါလတုိ၊ကါလရွည္သင္တန္း၊ႏုိင္ငံတကါတကၠသုိလ္ေတြမွာ ၀င္ခြင့္ရဖုိ ့ 
အတြက္ အနီးကပ္သင္တန္းေတြဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ပုိ ့ခ်ေပးေနပါတယ္။ 
၄င္းသင္တန္းေတြနဲ ့ပူးတြဲၿပီးကရင္စာေပ၊ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳသင္တန္း
ေတြပါပုိ ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆုိရင္အဖြဲ ့အ စည္းအေနနဲ ့ ကရင္
လူငယ္ေတြအတြက္ ပညာေရးစင္တာတခုပါဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။

 ယခင္က ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့တဲ့ေက်ာင္းသားေတြလဲ အခ်ိဳ ့ဆုိ 
ထုိင္းႏုိင္ငံတကၠသုိလ္ေတြမွာေက်ာင္းၿပီးလုိ ့အဖြဲ ့အစည္းမွာ
ျပန္လည္၀ုိင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္တာလည္းေတြ ့ရပါတယ္။ 
အခ်ိဳ ့ဆုိရင္လည္း ေက်ာင္းတက္ရင္းနဲ ့ အဖြဲ ့အစည္းအက်ိဳး၊ 
အမ်ိဳးသားအက်ိဳးေတြ ၀ုိင္းလုပ္ၾကပါတယ္...အျခားႏုိင္ငံတကာ
မွာေရာက္သြားၾကတဲ့ OKRSO ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ ့လည္း ေက်ာင္း
ေတြၿပီး သူတုိ ့ေနထုိင္တဲ ့ၿမိဳ ့ရြာေတြမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြအက်ိဳး
ေတြျပန္လည္ထမ္းရြက္ေနၾကၿပီ။။။ လူငယ္ေတြကုိ ပညာေရးျပဳစုပ်ိဳး
ေထာင္ေပးတာ OKRSO အဖြဲ ့အစည္းအေနနဲ ့ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ၊ အဖြဲ ့
အစည္းအရဘာမွကန္ ့ သတ္ခ်က္ထားတာမရွိသလုိ ဘာအက်ိဳးအျမတ္
မွလဲေမွ်ာ္လင့္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး.ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထား.ကန္ ့သတ္ခ်က္
ထားလည္းရတဲ ့အရာမွမဟုတ္တာ....၊၊ အနာဂါတ္ကုိ လူငယ္ေတြက
ပုိင္ဆုိင္တယ္ဆုိတဲ့စကားအရ သူတို  ့ ေတြကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံးေျမေတာင္ 
ေျမွာက္ေပးမယ္တေန ့က်ရင္ ဒီလူငယ္ေတြဟာ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ 
ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆုိတာ သူတုိ ့ကုိယ္သူတုိ ့နားလည္လိမ့္မယ္လုိ ့
ယုံၾကည္ထားလုိ ့ပါ။
အဲဒါကေတာ့ ပညာေရးနဲ ့ပါတ္သက္တဲ ့ တစိတ္တပုိင္းပါ။

ေနာက္တခုက်မေျပာခ်င္တာက OKRSO အဖြဲ ့အစည္းနဲ ့ လူမွဳအသုိင္းအ၀ုိင္း၊
အမ်ိဳးသားေရး၊ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳေဖၚထုတ္ျမင့္တင္ထိန္းသိမ္းတဲ့က႑ပါ။
အဖြဲ ့အစည္းအေနနဲ ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳပြဲေတာ္ေတြကုိ စတင္တည္ေထာင္
ကတည္းက ႏွစ္စဥ္ဆုိသလုိျပဳလုပ္က်င္းပ၊ေဖၚထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ က်ဥ္းေျမာင္း
တဲ့အျမင္ရွိတဲ့သူ အၾကည့္နဲ ့ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအေန
နဲ ့ပဲလုိ ့၊ သတ္မွတ္ေကာင္းသတ္မွတ္မယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ အဲဒါလုိမ်ိဳး
လုံး၀မဟုတ္ပါဘူး။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလုိ ့ ေခၚတဲ့ပညတ္ခ်က္ထဲမွာ ငွင္းလူမ်ိဳးရဲ ့
ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ကုိယ္ပုိင္ ၀ိေသသလကၡဏာရွိရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္
ဟာ တခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳပြဲေတာ္ေတြကုိ ေဖၚ
ထုတ္က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရး၊လူမွဳေရးအက်ိဳးေတြ အမ်ား
ႀကီးရရွိတာလည္းေတြ ့ရတယ္။

တကယ္ေတာ့ ကုိယ့္ရပ္ရြာမေအးခ်မ္းလုိ ့၊ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအဆင္
မေျပလုိ ့ မိဘေတြရဲ ့ အရိပ္ေအာက္ကေနထြက္ခြါလာၿပီး ဘ၀ကုိရုန္း
ကန္ၾကရတယ္။အခ်ိဳ ့ဆုိရင္ ကုိယ့္ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳဆုိတာ ဘာမွန္းေတာင္
မသိ၊ တခါမွလည္းမဆင္ႏႊဲဖူးပါ။ဒီဘက္ႏုိင္ငံေရာက္ေတာ့လည္း အလုပ္သမား
အခြင့္အေရးဘာမွမရွိ၊ ကုိယ့္ဘ၀ေလးေတြက ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့အခ်ိန္၊ေန ့ရက္
ေတြမရွိသေလာက္ဘဲ...အခ်ိဳ ့ဆုိ...ကုိယ့္ရဲ ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳ ပြဲေတာ္ကုိ
သြားေရာက္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ဖုိ ့ အခ်ိန္တႏွစ္ႀကိဳတင္ၿပီးအလုပ္ရွင္ေတြဆီမွာ
ခြင့္ေတာင္းထားရပါတယ္။ 

ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳပြဲေတာ္မွာ အႏွစ္ႏွစ္အလလက ခြဲခြါခဲ့တဲ့ ေဆြမ်ိဳးမိတ္
ေဆြေဟာင္းေတြ၊ မိတ္ေဆြသစ္ေတြကုိ ဆုံေတြ ့ ၾကရတယ္၊ ကုိယ့္ရုိးရာ
ယဥ္ေက်းမွဳအေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးနဲ ့ပါတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ
ကုိလည္း ေတြ ့ ဘူးျမင္ဘူးသိရွိလာရတယ္၊၊စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရလည္း
မ်ားစြာအက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ကါလၾကာရွည္စြာ စိတ္ေတြဖိစီး
လာခဲ့သမွ်ကုိ ဒီယဥ္ေက်းမွဳပြဲေတာ္ေန ့ေတြမွာ အတုိးခ်ၿပီးလာေရာက္
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကတာကုိ ေတြ ့ရေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ေက်နပီတိျဖစ္မိတာေတာ့
အမွန္ပါဘဲ။ေနာက္တခုကေတာ့ OKRSO အဖြဲ ့အစည္းရဲ ့ ျပဳလုပ္က်င္းပ
တဲ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳပြဲေတာ္နဲ ့ျပည္သူတုိ ့ ရဲ ့ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳအခန္းက႑ပါ။ 

ကရင္လူမ်ိဳးတုိ ့ရဲ ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳပြဲ လုိ ့ဆုိေပမဲ ့တကယ္တမ္း
ပြဲေတာ္ ကုိလာ ေရာက္ဆင္ႏႊဲတဲ့အခါက်ေတာ့ျမန္မာျပည္ဘြားတုိင္း
ရင္းသားလူမ်ိဳးစုံအျပင္ ထုိင္းႏုိ္င္ငံသားေတြကအစအင္တုိက္အားတုိက္၊ 
စုစုစည္းစည္းတက္ေရာက္အားေပးၾကတယ္။ပြဲေတာ္စည္စည္ကားကားနဲ ့ 
ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ဖုိ ့အတြက္လည္းလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ အလႊာေပါင္းစုံက
ေနလုိအပ္တဲ့အကူအညီကုိ တတတ္တအားကူညီအားေပး၊၀ုိင္း၀န္းလုပ္ 
ေဆာင္ၾကတယ္။

ပြဲေတာ္က်င္းပတဲ့အခါမွာ OKRSO အဖြဲ ့၀င္ေတြဘဲတာ၀န္ယူက်င္းပတာ
မဟုတ္ဘဲ.ပြဲေတာ္မက်င္းပမွီ.အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာရွိတဲ့နယ္ေျမခံကုိယ္
စားလွယ္ေတြအျခားကရင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားကုိဖိတ္ေခၚၿပီးပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ 
္ေရးေကာ္မီတီကုိဖြဲ ့စည္းၿပီးေတာ့မွ ပြဲေတာ္ကုိျပဳလုပ္က်င္းပၾကတာပါ။
ျပည္သူလူထုရဲ ့ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳေၾကာင့္ ပြဲေတာ္ဟာ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ 
ပုိၿပီးစည္ကားလာတယ္။လူဦးေရေတြလည္း တႀကိမ္ထက္ တႀကိမ္ ပုိၿပီးမ်ား
လာၿပီးOKRSO လည္းျပည္သူ၊ ျပည္သူလည္း OKRSO ဆုိသလုိ 
ျပည္သူေတြနဲ ့အဖြဲ ့အစည္းဟာ တသါးတည္းက်တာေတြ ့ရတယ္
။ျပည္သူေတြရဲ ့ ေထာက္ခံအားေပးမွဳ အျပည့္ရရွိပါတယ္။
ပြဲေတာ္က်င္းပတဲ့အစီအစဥ္မွာလည္း သက္ဆုိင္ရာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္
ေတြရဲ ့ဆုေတာင္းမွဳအစီအစဥ္ေတြနဲ ့အလြန္က်က္သေရရွိလွပါတယ္။

 
ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳပြဲေတာ္ကုိ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ကရင္လူမ်ိဳးစုေတြအခ်င္းခ်င္း
အၾကား၊ကရင္လူမ်ိဳးနဲ ့အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား၊ နားလည္မွဳ၊ 
ယုံၾကည္ေလးစားမွဳ၊စည္းလုံးညီညြတ္မွဳေတြအေတာ္ေလးရ ရွိလာတာေတြ ့
ရပါတယ္။OKRSO အဖြဲ ့ရဲ ့လူထုစည္းရုံးေရးအင္အားကေတာ့ 
2004/5 ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ေအာင္ျမင္မွဳအထြတ္အထိပ္လုိ ့ဆုိႏုိ္င္ပါတယ္
။ယဥ္ေက်းမွဳပြဲေတာ္ေတြက်င္းပတဲ့အခါမွာပရိသတ္ေသာင္းဂဏန္း၀န္း
က်င္အထိတက္ေရာက္အားေပးၾကတယ္။ေဘာ္လုံးအားကစားပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္
တဲ့အဖြဲ ့ ေတြလည္း အဖြဲ ့ေပါင္း40ေက်ာ္ 50 အထိရွိၾကတယ္။

ယဥ္ေက်းမွဳဒုံးယိမ္းအဖြဲ ့ေတြလည္း 10-ဖြဲ ့အထိတက္ေရာက္ 
ေဖ်ာ္ေျဖၾကတယ္။ ပြဲေတာ္ကုိတက္ေရာက္ဆင္ႏႊဲတဲ့ပရိတ္သတ္ 
ေတြလည္းျပည္တြင္းျပည္ပ၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ကစုံစုံလင္လင္
တက္ေရာက္ေနေတာ့ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္း
စုံတုိ ့ရဲ ့“ဆုံရပ္”လုိ ့ ေခၚရင္လည္း မွားမယ္မထင္ပါ။တက္ေရာက္လာတဲ့
လူေတြက သူ ့ပြဲေတာ္ကုိယ့္ပြဲေတာ္လုိ ့သေဘာမထားဘဲ အားလုံး
ရင္းႏွီးစြာနဲ ့ေျပာဆုိႏွဳတ္ဆက္ၾက၊၀ုိင္းလုပ္စရာရွိရင္လည္း ညီညြတ္
တက္ၾကြစြာနဲ ့ ကူညီရုိင္းပင္းၾကတယ္။တကယ့္ကုိအႏွစ္သာရျပည့္၀တဲ့
ပြဲေတာ္ေတြပါ။

OKRSO အဖြဲ ့ရဲ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ ့ ပါတ္သက္ၿပီး “OKRSO ဟာ
ႏုိ္င္ငံေရး၊ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ ့လက္နဲ ့လွမ္းလုိ ့မမွီႏုိ္င္တဲ့အရာေတြ
OKRSO ရဲ ့ လက္နဲ ့လွမ္းလုိ ့ မွီႏုိင္တာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္”လုိ ့
ကရင့္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တဦးက ေကာက္ခ်က္ခ် ဖြင့္ဟေျပာခဲ့ဘူးပါတယ္။နန္း
19/06/2011
ဒုတိယပုိင္းေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရွဳရန္...